ابزار اسکیرین شات از سایت

ابزار اسکیرین شات از سایت


یک فایل URL وارد کنید
درباره ابزار اسکیرین شات از سایت

ابزار اسکیرین شات از سایت رایگان

ابزار اسکیرین شات از سایت ابزاری برای گرفتن عکس از سایت می باشد. با استفاده از این ابزار می توان تصویری از سایت تهییه کرد. در طراحی سایت می توان از این ابزار برای ساخت اسکرین شات از صفحات سایت استفاده کرد.