بررسی موقعیت و جایگاه کلمات کلیدی

بررسی جایگاه کلمات کلیدی


نام دومین ( دامنه ) خود را وارد کنید :


کلمات کلیدی :


محل های مورد نظر تا محدوده .... را بررسی نمائید :

 


کلمات کلیدی را در یک سطر جداگانه وارد کنید.

نمونه / مثال:
keyword1
keyword2
keyword3
درباره بررسی جایگاه کلمات کلیدی

ابزار بررسی جایگاه کلمات کلیدی

بررسی موقعیت و جایگاه کلمات کلیدی به صورت رایگان. کافی است تا در کادر اول آدرس سایت را وارد نمایید. در کادر پایین هم کلمات کلیدی مورد نظر خود را وارد نمایید. سپس بر روی دکمه محل کلمات کلیدی را پیدا کن کلیک نمایید.

مزایا ابزار بررسی موقعیت کلمات کلیدی : 

 1. یافتن موقعیت کلمات کلیدی
 2. بررسی موقعیت کلمات کلیدی
 3. بررسی جایگاه کلمات کلیدی
 4. یافتن جایگاه کلمات کلیدی

رتبه کلمات کلیدی در گوگل

این ابزار جایگاه کلمات کلیدی را در گوگل بررسی می نماید. در واقع با بررسی موقعیت کلمات کلیدی در گوگل می توان فهمید که سایت در ان کلمه کلیدی از چه رتبه ای برخوردار است. با بررسی کلمات کلیدی مختلف صفحات محبوب را می توان پیدا کرد.

مزایا یافتن رتبه کلمات کلیدی در گوگل :

 • آگاهی از جایگاه کلمات کلیدی
 • یافتن صفحات محبوب و پربازدید
 • تمرکز بر روی کلمات کلیدی خاص
 • بررسی موقعیت کلمات کلیدی

مانیتورینگ کلمات کلیدی

با جستجو مداوم کلمات کلیدی می توان آن ها را دنبال کرد. مانیتورینگ کلمات کلیدی به معنای بررسی مدوام کلمات کلیدی می باشد. همواره سعی کنید کلمات محبوب و پربازدید سایت خود را با استفاده از این ابزار بیابید.

مزایا مانیتورینگ کلمات کلیدی :

 1. مشاهده تغییرات جایگاه کلمات کلیدی
 2. بررسی تغییرات جایگاه کلمات کلیدی
 3. بررسی تاثیر تغییرات بر روی صفحات
 4. یافتن عوامل موثر در بهبود سئو سایت

آنالیز کلمات کلیدی در گوگل

با آنالیز کلمات کلیدی در گوگل می توان بازدیدکننده های سایت را افزایش داد. با استفاده از ابزار بررسی موقعیت و جایگاه کلمات کلیدی می  وتانید به صورت رایگان کلمه های کلیدی سایت خود را بررسی نمایید.

مزایا آنالیز کلمات کلیدی در گوگل :

 • آگاهی از جایگاه کلمه های کلیدی
 • تمرکز بر روی کلمه های کلیدی خاص
 • افزایش رتبه کلمه های کلیدی

نرم افزار بررسی کلمات کلیدی سایت

ابزار بررسی موقعیت کلمات کلیدی در واقع نرم افزار بررسی کلمات کلیدی سایت است. با استفاده از این نرم افزار می توان به بررسی موقعیت کلمه های کلیدی پرداخت.

مزایا نرم افزار بررسی کلمات کلیدی سایت :

 1. بررسی دقیق جایگاه کلمات مورد نظر
 2. بررسی سئو سایت
 3. بررسی عوامل موثر در سئو سایت
 

پیشنهاد کلمات کلیدی

با پیشنهاد کلمات کلیدی می توان لیستی از آن ها را تهییه کرد. با بررسی لیست موردنظر و ثبت جایگاه هر کلمه کلیدی می توان لیتی حاوی کلمه های کلیدی سایت و جایگاه آن ها در گوگل را یافت.

مزایا لبزار بررسی موقعیت کلمات کلیدی سایت:

 • یافتن بهترین کلمه های کلیدی سایت
 • سادگی کار بر روی سئو سایت
 • بهینه سازی کلمات کلیدی سایت

آموزش یافتن بهترین کلمات کلیدی

برای یافتن بهترین کلمات کلیدی کافی است تا لیستی از آن ها را تهییه کنید. سپس با بررسی جایگاه هر کلمه کلیدی رتبه آن را در گوگل و یاهو بررسی نمایید. با تمرکز بر روی کلمه های کلیدی که اکنون دارای رتبه و جایگاه مناسب هستند می توان میزان بازدید را افزایش داد.

مزایا آموزش یافتن بهترین کلمات کلیدی سایت :

 1. تمرکز بر روی بهترین کلمه های کلیدی سایت
 2. افزایش میزان ورودی گوگل
 3. افزایش میزان بازدید کنندگان سایت

یافتن کلمات کلیدی

برای یافتن کلمات کلیدی کافی است تا مجموعه از کلمه هایی که صفحا تسایت را بر روی آن ها بهینه کرده اید جمع آوری نمایید. با بررسی تک تک کلمات و موقعیت آن ها می توان موقعیت کلمات کلیدی را یافت.

مزایا یافتن کلمات کلیدی سایت :

 • ارتقا رتیه کلمات کلیدی سایت
 • بهینه سازی سایت با سرعت بیشتر
 • تمرکز بیشتر در سئو سایت
 • سادگی در بررسی موقعیت و جایگاه کلمات کلیدی