بررسی محتوای متن

بررسی محتوای متن

با گرفتن دکمه CTRL + V بطور همزمان مقاله خود را در پایین صفحه بچسبانید ، سپس کلیک کنید و کنترل کنید که مقاله شما به سرقت نرود !
حداکثر 1000 محدوده کلمات در هربار جستجو.
مجموع کلمات: 0

بررسی و کنترل ....

درباره بررسی محتوای متن

بررسی کپی بودن مقاله

بررسی محتوای متن ابزاری برای جلوگیری از تولید محتوای تکراری می باشد. است. با استفاده از این ابزار می توان محتوای جدید را بررسی کرد. در طراحی سایت می توان از این ابزار برای تولید محتوای غیرتکراری استفاده کرد.