بررسی سرعت سایت توسط سایت گوگل

بررسی سرعت سایت


یک فایل URL وارد کنید
درباره بررسی سرعت سایت

بررسی سرعت سایت توسط سایت گوگل

بررسی سرعت سایت توسط سایت گوگل ابزاری برای محاسبه سرعت سایت توسط گوگل می باشد. با استفاده از این ابزار می توان سرعت صفحات سایت را یافت. در طراحی سایت می توان از این ابزار برای افزایش سرعت صفحات سایت استفاده کرد.