ابزار ایجاد ریدایرکت توسط فایل htaccess

ابزار ایجاد ریدایرکت با htaccess


1. نوع تغییر مسیر را انتخاب کنید

2. نام دومین ( دامنه ) خود را وارد کنید


دومین WWW را وارد نکنید . نام دومین فقط باید yourdomain.com باشد .

3. کد خود را ازسیستم دریافت کنید


4. کد را روی فایل دسترسی ht خود کپی کنیددرباره ابزار ایجاد ریدایرکت با htaccess

بابزار ایجاد ریدایرکت توسط فایل htaccess

ابزار ایجاد ریدایرکت توسط فایل htaccess ابزاری برای ایجاد ریدایرکت می باشد. با استفاده از این ابزار می توان ریدایرکت صفحات سایت را انجام داد. در طراحی سایت می توان از این ابزار برای ریدایرکت کردن نسخه بدون WWW به نسخه با WWW یا بالعکس آن استفاده کرد.