بررسی بدافزارها توسط گوگل

بررسی بدافزارها توسط گوگل


یک فایل URL وارد کنیددرباره بررسی بدافزارها توسط گوگل

آنالیز سایت توسط گوگل

بررسی بدافزارها توسط گوگل ابزاری برای بررسی نرم افزارهای مخرب در سایت می باشد. با استفاده از این ابزار می توان نسبت نرم افزارهای مخرب را یافت. در طراحی سایت می توان از این ابزار برای ساخت سایتی امن استفاده کرد.