بررسی کش گوگل

بررسی کش گوگل


تا 20 لینک را وارد سیستم کنید ( هر یک از لینک ها باید در یک سطر جداگانه باشد )
درباره بررسی کش گوگل

بررسی کش گوگل رایگان

بررسی کش گوگل ابزاری برای بررسی زمان کش سایت در گوگل می باشد. با استفاده از این ابزار می توان فهمید گوگل در چه تاریخی سایت را کش نموده است. در طراحی سایت می توان از این ابزار برای بررسی زمان کش صفحه توسط گوگل استفاده کرد.