بررسی آزاد بودن دامنه

بررسی آزاد بودن دامنه

بررسی آزاد بودن دامنه

با استفاده از ابزار بالا میتوانید به بررسی آزاد بودن دامنه بپردازید. در ابتدا بایستی تا نام دامنه خود را به همراه پسوند آن در کادر مربوطه تایپ کنید سپسروی گزینه Check کلیک کنید. با استفاده از این ایزار شما میتوانید به بررسی آزاد بودن دامنه های ir – com – net – org – edu و انواع دیگر دامنه ها بپردازید. برای شروع یک کسب و کار نیاز است تا دامنه مناسب انتخاب شود.

یکی از سریع ترین راه های بررسی دامنه های آزاد استفاده از ابزار بالا می باشد. بیشتر پسوند ها در این ابزار پشتیبانی شده که شما می توانید از آن ها استفاده کنید.

جستجوی دامنه و بررسی آزاد بودن دامنه برای کسانی است که میخواهند کسب و کار اینترنتی را شروع کنند. در ابتداباید لیستی از دامنه ها تهییه کنید. سپس با استفاده از ابزرفوق به بررسی آزاد بودن دامنه های خود بپردازید. و در انتها لیستی از دامنه های آزاد خواهید داشت. حالا زمان انتخاب یکی از این دامنه ها است. همیشه کسب و کارهای موفق دامنه های مناسبی داشتند.

چند نکته در انتخاب دامنه :

  1. کوتاه بودن طول دامنه مانند RGB
  2. معنا دار بودن نام دامنه مانند RGB که سیستم رنگی است
  3. ارتباط نام دامنه با نوع کسب و کارشما مانند RGB که پایه تمامی طراحی هاست
  4. به یادسپاری راحت دامنه مثل دامنه RGB که به سادگی در ذهن می ماند